Fagdag 14. desember 2016

31. oktober har Anbud365 i samarbeid med Wikborg Rein gleden av å invitere til gratis frokostseminar om direkteanskaffelser og tildeling av og vilkår ved tilskudd. Har du ikke mulighet til å delta i Oslo? Da kan du bli med over LIVE streaming!

 

TEMAER:

Når kan du foreta direkteanskaffelse?
Særlig om eneleverandørsituasjonen og adgangen til å kjøpe tilleggsleveranser.
 
Når gjelder ikke anskaffelsesregelverket fordi man tildeler tilskudd og ikke inngår en kontrakt?
Anskaffelsesreglene gjelder når du inngår en gjensidig bebyrdende kontrakt med en leverandør, men ikke hvis du ensidig finansierer mottakerens initiativ og prosjekter. Da er det snakk om et tilskudd som ikke er omfattet av anskaffelsesregelverket.
 
På hvilke vilkår kan du gi tilskudd?
De siste årene har vi sett flere kritiske mediesaker om tilskudd som er gitt uten utlysning og konkurranse. Hvilke regler gjelder egentlig for slike tilskudd?
Selv om anskaffelsesreglene ikke gjelder kan du sjelden gi tilskudd helt fritt. Det viktigste å vurdere er om tilskuddet utgjør "offentlig støtte" som i utgangspunktet er forbudt. Det gjelder likevel en rekke unntak fra støtteforbudet som tillater støtte for å fremme viktige samfunnshensyn, for eksempel kultur, samferdsel, miljø og sysselsetting. Vi tar for oss vilkårene for offentlig støtte, og gir en kort oversikt over de mest relevante unntakene for offentlige innkjøpere.
Vi ser også kort på hva som gjelder for tilskudd som ikke oppfyller vilkårene for offentlig støtte. Da er du mer fristilt, men forvaltningsretten kan likevel kreve kunngjøring.

 

FOREDRAGSHOLDERE:

Specialist Counsel Hanne Zimmer, Advokat Kine Neslein og Specialist Counsel Alf Amund Gulsvik.

 

Ønsker du heller å delta i Oslo?

>> Les mer og meld deg på arrangementet i Oslo her

 

Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på post@anbud365.no  

 

------------------------

TID: 31. oktober kl. 9.00-12.00

STED: Live på web. Link blir sendt ut i forkant.

PRIS: Gratis

PÅMELDINGSFRIST: Mandag 30. oktober

------------------------

 

 

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}